Với việc phát hành iOS 14.5, Apple đã cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn ứng dụng nào có thể theo dõi hoạt động của họ trên các ứng dụng và trang web của các công ty khác bằng cách thêm chuyển đổi Allow Apps to Request to Track.

, Cách ngăn ứng dụng iOS gửi cửa sổ bật lên yêu cầu theo dõi

Các ứng dụng trước đây có thể tự do chia sẻ và truy cập dữ liệu của người dùng cũng như theo dõi hoạt động của họ trên các ứng dụng và trang web khác nhau để phân phát các quảng cáo có liên quan.

Giờ đây, iOS yêu cầu mỗi ứng dụng phải hỏi người dùng xem họ có muốn được theo dõi hay không. Nếu bạn từ chối một ứng dụng có quyền truy cập vào dữ liệu theo dõi, thì họ sẽ không thể theo dõi hoạt động của bạn trên các ứng dụng khác nhau trên thiết bị của bạn nữa.

Vì vậy, gần đây bạn có thể nhận thấy rằng bất cứ khi nào bạn khởi chạy một ứng dụng mới tải xuống, nó sẽ yêu cầu quyền theo dõi. Nếu bạn là người luôn từ chối các yêu cầu theo dõi của ứng dụng, thì bạn có thể làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn.

iOS 14.5 trở lên cung cấp chuyển đổi cho Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi. Người dùng có thể tắt tính năng này theo cách thủ công để ngăn các ứng dụng yêu cầu bạn theo dõi. Sau khi tắt, ứng dụng chuyển đổi này sẽ không thể gửi cho bạn cửa sổ bật lên yêu cầu theo dõi nữa.

Cách ngăn ứng dụng gửi cửa sổ bật lên yêu cầu theo dõi

Bạn có thể ngăn các ứng dụng iOS gửi cửa sổ bật lên yêu cầu theo dõi bằng cách làm theo các bước sau.

  1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, mở Cài đặt .
  2. Đi tới Quyền riêng tư và sau đó chạm vào Theo dõi .
  3. Cuối cùng tắt công tắc cho phép Ứng dụng yêu cầu theo dõi .

Trên trang Theo dõi, bạn cũng sẽ tìm thấy danh sách các ứng dụng đã yêu cầu theo dõi hoạt động của bạn. Nếu trước đây bạn đã cấp cho các ứng dụng này quyền theo dõi, thì bạn có thể tắt quyền truy cập riêng lẻ bằng cách tắt chuyển đổi bên cạnh tên của chúng.