Sử dụng iCloud Drive, máy Mac của bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu trong các thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu giữa tất cả các thiết bị Apple của bạn. Nó tiện dụng, nhưng nó chiếm dung lượng lưu trữ iCloud và có thể có các tác động về quyền riêng tư. Nếu trước đây bạn đã bật tính năng này, thì đây là cách tắt tính năng này.

Để tắt tính năng này, bạn cần truy cập Tùy chọn hệ thống. Trên máy Mac của bạn, nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình và chọn “Tùy chọn hệ thống” từ menu xuất hiện.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Trong Tùy chọn Hệ thống, hãy nhấp vào “ID Apple”.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Trong danh sách “Ứng dụng trên máy Mac này sử dụng iCloud”, tìm “iCloud Drive” và nhấp vào nút “Tùy chọn” bên cạnh nó.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Trong tab “Tài liệu”, bỏ chọn “Thư mục Máy tính để bàn & Tài liệu” để tắt đồng bộ hóa nội dung của các thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu của bạn qua iCloud.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Trong cửa sổ bật lên nhỏ xuất hiện, hãy nhấp vào “Tắt”.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Nhấp vào nút “Hoàn tất” để lưu cài đặt của bạn. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ Tùy chọn Hệ thống.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Sau đó, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên mới nhắc bạn rằng iCloud sẽ không xóa hoặc tự động di chuyển nội dung của các thư mục Documents và Desktop của bạn trong iCloud. Bạn sẽ cần di chuyển các tệp trở lại máy Mac theo cách thủ công hoặc tự xóa chúng, tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Nhấp vào “Hiển thị trong Trình tìm kiếm” để xem các thư mục Tài liệu và Máy tính để bàn được lưu trữ trong iCloud Drive.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Nếu bạn muốn di chuyển dữ liệu iCloud trở lại máy Mac cục bộ của mình, bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng bằng cách sử dụng một cử chỉ kéo đơn giản. Mở một trong các thư mục Desktop hoặc Documents trong iCloud và sử dụng phím tắt Command + A để chọn tất cả dữ liệu. Sau đó, kéo các mục đã chọn vào thư mục “Máy tính để bàn” hoặc “Tài liệu” trong thanh bên.

(Nếu bạn sử dụng phím tắt sao chép và dán truyền thống, bạn sẽ phải quay lại thư mục iCloud Drive để xóa các tệp sau khi đã sao chép xong.)

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

iCloud Drive sẽ hỏi bạn xem bạn có chắc chắn muốn xóa dữ liệu khỏi iCloud Drive hay không (Dữ liệu sẽ không còn khả dụng trên các thiết bị khác). Nếu được, hãy nhấp vào nút “Di chuyển”.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Sau khi tất cả dữ liệu được chuyển trở lại máy Mac cục bộ của bạn (và bạn chắc chắn rằng mình có mọi thứ), bạn có thể xóa các thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu khỏi iCloud Drive. Nhưng hãy nhớ kiểm tra kỹ xem bạn đã sao chép mọi thứ mình cần trước chưa.

Cách bật lại máy tính để bàn và đồng bộ hóa tài liệu sau đó

Nếu bạn thay đổi ý định và muốn bật lại tính năng này vào một ngày sau đó, hãy đi tới Tùy chọn hệ thống> ID Apple và nhấp vào nút “Tùy chọn” bên cạnh “iCloud Drive” trong danh sách. Đặt dấu kiểm bên cạnh tùy chọn “Thư mục máy tính để bàn và tài liệu”.

macOS cũng nhắc bạn về tính năng này trong quá trình thiết lập, vì vậy bạn có thể bật lại tính năng này vào lần tiếp theo khi cập nhật phần mềm macOS của mình.

, Cách tắt Đồng bộ hóa iCloud cho Thư mục Máy tính để bàn và Tài liệu trên Mac

Khi bạn bật tính năng này trên một máy tính khác, macOS sẽ tạo một thư mục con mới trong iCloud Drive với tên của máy tính hiện tại của bạn, điều này sẽ giúp theo dõi mọi thứ dễ dàng hơn.