Bạn đang tìm cách viết kí hiệu bé hơn hoặc bằng(≥) hay lớn hơn hoặc bằng(≤) và cả cộng trừ(±). AhoTechShop tổng hợp dưới đây 2 cách dễ dàng để bạn có thể viết kí hiệu bé hơn or bằng(≥), lớn hơn or bằng(≤) hay cộng trừ(±) nhanh và đơn giản nhất nhé.

Với cách hướng dẫn bên dưới bạn có thể chèn được nhiều dấu ký hiệu hơn nhé chứ không riêng gì các dấu được đề cập bên trên đâu ạ.

Cách 1: Bạn hoàn toàn có thể thực hiệnchèn các ký tự đặc biệt vào văn bản cần chèn bằng thao tác copy (CTRL + C) và paste (CTRL + V) vào chỗ mình muốn.

Thao tác này có lẽ ai cũng có thể thao tác được vì đây là kiến thức cơ bản rồi. Bạn có thể sao chép ngay ký hiệu bên dưới và dán vào nơi bạn muốn luôn:

  • Ký hiệu lớn hơn hoặc bằng: ≥
  • Ký hiệu bé hơn hoặc bằng: ≤
  • Ký hiệu Cộng trừ: ±

Cách 2: Hiện phần mềm Excel, Word… đã chính thức có thể chèn những kí tự đặc biệt như ≥, ≤, ±. Các bạn hãy thao tác theo trình tự sau:

Chọn Insert -> chọn tiếp mục Symbol -> rồi nhấp chọn More Sumbols

, Cách viết dấu lớn hơn hoặc bằng(≥), bé hơn hoặc bằng(≤), cộng trừ(±) trong Excel

Nhấn “Insert” trên thanh menu của phần mềm Microsoft Excel

 

, Cách viết dấu lớn hơn hoặc bằng(≥), bé hơn hoặc bằng(≤), cộng trừ(±) trong Excel

chọn tiếp mục Symbol -> rồi nhấp chọn More Sumbols

Lúc này sẽ bảng hiện lên với rất nhiều biểu tượng-kí tự đặc biệt. Các bạn hãy chọn ký tự bạn muốn rồi nhấp Insert là xong!!!

, Cách viết dấu lớn hơn hoặc bằng(≥), bé hơn hoặc bằng(≤), cộng trừ(±) trong Excel

Chọn ký tự bạn muốn rồi nhấp Insert là xong!!!

Aho Tech Shop đã hướng dẫn bạn cách để chèn được ký tự đặc biệt ≥, ≤, ±. Chúc bạn thành công !!!