Chính sách giao hàng

Giao hàng nhanh: Giao hàng tận nơi miễn phí từ 30 phút – 1 tiếng

1. Phạm vi áp dụng

Tại Hồ Chí Minh

2. Thời gian nhận hàng

Aho Tech Shop nhận giao nhanh trong ngày với khoảng cách từ cửa hàng đến điểm giao là 20 km. Khoảng cách lớn hơn nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn cách thức giao hàng thuận tiện nhất cho khách hàng. Cụ thể:

Khoảng cách  TP. HCM
Dưới 5km Giao trong 30 phút miễn phí
5-10km Giao trong 1 tiếng miễn phí
10-20km Giao trong 2 tiếng miễn phí
Lưu ý Thời gian giao hàng 9:00 đến 21:00