Hàm VLOOKUP là gì? Tất cả những điều bạn cần biết về Hàm VLOOKUP sẽ được Aho Tech Shop tổng hợp ngay bên dưới nhé ! Cùng với đó là những ví dụ về Hàm VLOOKUP rất thực tế để người dùng hiểu hơn về Hàm VLOOKUP nhanh nhất.

Hàm VLOOKUP là hàm gì?

Hàm VLOOKUP là một hàm dò tìm dữ liệu có trong Excel. Nó sẽ hoạt động dựa dữ liệu có sẵn theo những bảng cơ sở dữ liệu hay hiểu đơn giản hơn đó là danh sách hạng mục. Danh sách có rất nhiều loại như chẳng hạn như:

 • Bảng về nhân sự trong công ty
 • Các loại mặt hàng sản phẩm
 • Danh sách khách hàng
 • Hoặc bất kỳ cái gì cũng được.

Ví dụ rõ ràng hơn là danh sách những mặt hàng của 1 công ty A đang bán bên dưới:, Hàm VLOOKUP là gì? Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Bảng cơ sở dữ liệu thường sẽ có những điểm nhận biết cho từng loại sản phẩm. Ví dụ như ở bảng dữ liệu bên trên, dấu hiệu nhận biết đặc biệt ở đây là cột “Item Code” (Mã sản phẩm).

Lưu ý: Để có thể sử dụng được và chính xác hàm VLOOKUP thì bảng dữ liệu của bạn phải có cột tồn tại điểm nhận dạng ví dụ như mã hay ID, và buộc phải là cột đầu tiên giống như bảng bên trên.

Công thức hàm VLOOKUP

Công thức của hàm VLOOKUP được dùng trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó thì:

 • VLOOKUP: Là tên mặc định của hàm
 • Các tham số in đậm bắt buộc phải có.
 • lookup_value: Biến giá trị được dùng để dò tìm
 • table_array: Bảng dữ liệu chứa giá trị cần dò tìm, được để ở dạng giá trị tuyệt đối bằng dấu $ ở đằng trước, vd: $A$3:$E$40.
 • col_index_num: Là thứ tự của cột chứa giá trị dò tìm ở table_array.
 • range_lookup: Là phạm vi để tìm kiếm giá trị, TRUE sẽ tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE sẽ bằng với 0 (dò tìm tuyệt đối). Tham số này không nhất thiết phải luôn có ở công thức hàm VLOOKUP.

Dò tìm tương đối chỉ có thể được áp dụng khi mà giá trị muốn dò tìm ở table_array đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần hoặc theo bảng chữ cái. Với những bảng như vầy thì bạn có thể dùng phương thức dò tìm tương đối, lúc đó nó sẽ y hệt như dùng hàm IF vô hạn luôn. Đối với các giá trị muốn dò tìm không thể hay chưa được sắp xếp thì hãy dùng cách dò tìm tuyệt đối để tìm giá trị chính xác nhất.

Ví dụ về Hàm VLOOKUP

Dùng hàm VLOOKUP để đánh giá xếp loại của học sinh, nhân viên

Ví dụ chúng ta có bảng điểm học sinh và quy định xếp loại như sau:

, Hàm VLOOKUP là gì? Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Bảng đánh giá xếp loại của học sinh, nhân viên

Việc chúng ta cần làm ở đây là điền giá trị ở bảng Quy định xếp loại vào cột xếp loại ở bảng ở bên trên, và giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện điền vào bằng công thức như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó thì:

 • VLOOKUP: Là tên mặc định của hàm
 • lookup_value: ở đây là Ô C6
 • table_array: Dữ liệu cần dò tìm ở đây là $A$21:$B$24( bạn có thể dùng thao tác kéo thả phần dữ liệu nhưng nhớ thêm $ trước giá trị nhé. Cụ thể là nếu bạn dùng thao tác kéo thả thì ở công thức chỉ hiện A21:B24 do đó hãy thêm $ trước các giá trị nhé A21:B24 sau khi thêm sẽ thành $A$21:$B$24.
 • col_index_num: Là thứ tự của cột chứa giá trị dò tìm ở table_array. Ở đây là cột thứ 2
 • range_lookup: Là phạm vi để tìm kiếm giá trị, ở đây điền 1 (dò tìm tương đối)

Xác định rõ ràng các trường dữ liệu, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhập vào ô D6 công thức sau: =VLOOKUP($C6,$A$21:$B$24,2,1) sau đó nhấn Enter và ta đã được kết quả.

, Hàm VLOOKUP là gì? Cách sử dụng và ví dụ cụ thể
Sau khi Enter ra kết quả thì chúng ta chỉ cần thực hiện kéo từ D6 đến D15 để tự động điền các trường còn lại theo công thức.

, Hàm VLOOKUP là gì? Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Sử dụng thao tác kéo thả để hoàn thành các trường còn lại

Cụ thể thao tác sẽ như sau:, Hàm VLOOKUP là gì? Cách sử dụng và ví dụ cụ thể