KPI là gì? Bật mí 10 bí mật về KPI

KPI là gì

Trong quản lý doanh nghiệp, việc định lượng và đánh giá hiệu quả hoạt động của một tổ chức là điều vô cùng quan trọng. Để thực hiện điều này, các chỉ tiêu KPI được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để đo lường và đánh giá thành tích của tổ chức, dự án hoặc một nhân viên. Vậy KPI là gì? Hãy cùng Aho Tech Shop tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm này và tầm quan trọng của nó trong quản lý hiệu quả.

KPI là viết tắt của từ gì?

Giải thích về KPI là gì
KPI là gì

KPI là viết tắt của cụm từ “Key Performance Indicators“, tức là các chỉ số hoặc chỉ tiêu quan trọng để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một tổ chức, một dự án hoặc một nhân viên. KPIs thường được sử dụng để đo lường mức độ đạt được của một mục tiêu hoặc một kết quả mong đợi, và được định nghĩa rõ ràng và đo lường dựa trên các tiêu chuẩn cụ thể. KPIs có thể được sử dụng để giúp các tổ chức hoặc nhân viên tập trung vào các mục tiêu quan trọng và đo lường thành tích của mình trong việc đạt được những mục tiêu đó.

KPI được sử dụng để làm gì?

KPI (Key Performance Indicators) là các chỉ số hoặc chỉ tiêu quan trọng để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân. KPI được sử dụng để đo lường mức độ hoàn thành các mục tiêu, định hướng và quản lý các hoạt động của một tổ chức, đơn vị hay cá nhân. KPI giúp người quản lý đưa ra các quyết định hiệu quả, cải thiện hoạt động và tăng cường sự tập trung vào mục tiêu.

KPI là gì trong quản lý hiệu quả?

KPI là các chỉ số hoặc chỉ tiêu chủ chốt để đo lường hiệu quả hoạt động của một tổ chức, đơn vị hay cá nhân trong việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ. KPI được sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động, đo lường sự tiến triển và giúp người quản lý hiểu rõ hơn về các vấn đề và thách thức đang đối mặt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu.

Tại sao các chỉ tiêu KPI lại quan trọng?

Các chỉ tiêu KPI quan trọng vì chúng giúp người quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị hay cá nhân và giúp cho người quản lý có được cái nhìn tổng thể về mức độ hoàn thành các mục tiêu, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến các hoạt động của tổ chức. Nếu các chỉ tiêu KPI được đặt ra một cách chính xác và sử dụng đúng cách, chúng có thể giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Các tiêu chí đánh giá KPI như thế nào?

Các tiêu chí đánh giá KPI phải đảm bảo đúng, rõ ràng, đo lường được và đóng vai trò quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị hay cá nhân. Các tiêu chí đánh giá KPI phải được đặt ra dựa trên mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của tổ chức hoặc đơn vị và phải được xác định một cách chính xác và cụ thể. Các tiêu chí đánh giá KPI cần đảm bảo tính đồng nhất, có thể đo lường và phản ánh chính xác mức độ hoàn thành các mục tiêu của tổ chức hoặc đơn vị.

Làm thế nào để đặt và quản lý KPI hiệu quả?

Để đặt và quản lý KPI hiệu quả, cần tuân thủ các bước sau:

 • Xác định mục tiêu và nhiệm vụ cần đạt được của tổ chức hoặc đơn vị.
 • Chọn các chỉ tiêu KPI phù hợp để đo lường hiệu quả hoạt động của tổ chức hoặc đơn vị.
 • Thiết lập các chỉ tiêu KPI một cách rõ ràng và đúng cách.
 • Đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu và thông tin liên quan đến KPI.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hoặc đơn vị thông qua các chỉ tiêu KPI đã đặt ra.
 • Đưa ra các quyết định và hành động cần thiết để cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức hoặc đơn vị.

KPI thường được sử dụng trong lĩnh vực nào?

KPI thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, sản xuất, y tế, giáo dục, quân sự, chính phủ, v.v. KPI được sử dụng để đánh giá và đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đơn vị hay cá nhân trong các lĩnh vực này.

KPI có thể giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn như thế nào?

KPI có thể giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn bằng cách giúp các nhà quản lý đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp, tìm ra các vấn đề và thách thức đang đối mặt và đưa ra các quyết định để cải thiện hoạt động. Ngoài ra, KPI còn giúp cho doanh nghiệp tập trung vào các mục tiêu quan trọng và cải thiện sự tương tác giữa các phòng ban và nhân viên.

Các ví dụ về KPI trong doanh nghiệp là gì?

Dưới đây là một số ví dụ về KPI trong doanh nghiệp:

 • Chỉ số doanh thu: là một trong những KPI phổ biến nhất, đo lường tổng giá trị doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Chỉ số lợi nhuận: đo lường tổng lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Chỉ số chi phí: đo lường tổng chi phí của doanh nghiệp, bao gồm chi phí sản xuất, quản lý và kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng: đo lường tỷ lệ khách hàng mới chuyển đổi thành khách hàng trung thành và chi phí để thu hút khách hàng mới.
 • Thời gian phản hồi của dịch vụ khách hàng: đo lường thời gian giải quyết các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng, giúp đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Số lượng sản phẩm bán được: đo lường số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán ra trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tỉ lệ hủy đơn hàng: đo lường tỷ lệ đơn hàng bị hủy bỏ và giúp đánh giá hiệu quả quản lý đơn hàng.
 • Tỉ lệ thành công của chiến dịch tiếp thị: đo lường tỷ lệ thành công của các chiến dịch tiếp thị, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi, tương tác và doanh số bán hàng.
 • Tỉ lệ lưu trữ khách hàng: đo lường tỷ lệ khách hàng trung thành và giúp đánh giá hiệu quả của các chiến lược giữ chân khách hàng.
 • Tùy thuộc vào loại doanh nghiệp và mục tiêu kinh doanh, có rất nhiều loại KPI khác nhau mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đánh giá và đo lường hiệu quả hoạt động của mình.

Làm thế nào để thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu KPI một cách hiệu quả?

Để thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu KPI một cách hiệu quả, có một số bước và lưu ý cần được lưu ý như sau:

 1. Xác định mục tiêu kinh doanh: Để đạt được mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định được các chỉ tiêu KPI phù hợp để đo lường và theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu đó.
 2. Lựa chọn KPI thích hợp: Tùy thuộc vào mục tiêu kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp có thể lựa chọn những chỉ tiêu KPI phù hợp nhất. Những chỉ tiêu KPI phải đáp ứng được các tiêu chí SMART: cụ thể (Specific), đo lường được (Measurable), có tính khả thi (Achievable), phù hợp với thực tế (Realistic), và có thời hạn (Time-bound).
 3. Xác định các bộ chỉ số cho từng KPI: Mỗi chỉ tiêu KPI sẽ có các bộ chỉ số khác nhau để đo lường tiến độ đạt được. Do đó, doanh nghiệp cần xác định và đưa ra các bộ chỉ số cụ thể cho từng KPI.
 4. Thiết lập kế hoạch theo dõi KPI: Sau khi đã lựa chọn được các chỉ tiêu KPI và xác định các bộ chỉ số, doanh nghiệp cần thiết lập kế hoạch để theo dõi và đánh giá tiến độ đạt được mục tiêu. Kế hoạch này bao gồm các thời điểm đo lường, phương pháp đo lường, phương tiện để thu thập dữ liệu, và cách thức phân tích dữ liệu.
 5. Theo dõi và đánh giá KPI: Theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu KPI là một quá trình liên tục, doanh nghiệp cần đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI định kỳ để xem liệu mục tiêu đã được đạt được hay chưa, và từ đó điều chỉnh kế hoạch và các hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu.

Trên đây là các bước cơ bản để thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu KPI một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này cần sự chuyên môn và kinh nghiệm để đưa ra các chỉ tiêu KPI phù hợp và đánh giá một cách chính xác. Do đó, các doanh nghiệp cần có nhân viên có kinh nghiệm và kỹ năng trong việc thiết lập và theo dõi KPI để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, cần lưu ý một số điểm sau đây để đạt được kết quả tốt khi thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu KPI:

 1. Tập trung vào những chỉ tiêu quan trọng: Doanh nghiệp nên tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu kinh doanh. Không nên thiết lập quá nhiều chỉ tiêu KPI, vì điều này có thể dẫn đến việc phân tán tài nguyên và tập trung vào những chỉ tiêu không quan trọng.
 2. Liên kết giữa KPI và mục tiêu kinh doanh: Các chỉ tiêu KPI cần phải liên kết chặt chẽ với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo tính khả thi và thực tế.
 3. Đánh giá hiệu quả của KPI: Sau khi đã thiết lập các chỉ tiêu KPI, doanh nghiệp cần đánh giá hiệu quả của chúng để đưa ra các điều chỉnh và tối ưu hoạt động. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường năng suất và hiệu quả hoạt động.
 4. Tạo động lực cho nhân viên: KPI là một công cụ quản lý hiệu quả để tạo động lực cho nhân viên trong quá trình thực hiện công việc. Chỉ tiêu KPI cần được đưa ra một cách cụ thể và rõ ràng để nhân viên có thể đo lường được sự tiến bộ của mình trong công việc.
 5. Sử dụng công nghệ: Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu KPI. Doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm quản lý KPI để thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu KPI một cách nhanh chóng và chính xác.

Tóm lại, việc thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu KPI là một công cụ quản lý hiệu quả để đo lường và đánh giá tiến độ đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý các yếu tố để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng công cụ này.

Kết luận

bài viết “KPI là gì? Bật mí 10 bí mật về KPI” đã cung cấp đầy đủ thông tin về KPI và những bí mật quan trọng để sử dụng công cụ này một cách hiệu quả trong quản lý kinh doanh. Việc áp dụng KPI giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn trong hoạt động kinh doanh và cải thiện năng suất làm việc của nhân viên.